O Projekcie

W czasach, gdy realizacja większości zadań instytucji kultury jest możliwa wyłącznie online, managerowie kultury stają przed wyzwaniem dotyczącym skutecznych sposobów realizacji projektów kulturalnych online.

W czasach dużej niepewności i planowania dalszych działań istotną kwestią staje się określenie ryzyka powodzenia tych projektów.

Sprawdzone metody planowania i realizacji projektów online wymagają innego niż dotychczasowe podejścia, tak jak to miało miejsce w firmach komercyjnych kilka lat temu. Firmy, które kiedyś obsługiwały klientów i sprzedawały swoje usługi i produkty w sklepach stacjonarnych, przeszły transformację cyfrową i dziś z powodzeniem działają w Internecie. Należy tutaj podkreślić, że firmy komercyjne od lat korzystają z wachlarza metod, narzędzi i sposobów analiz wspierających ocenę ryzyka projektów online.

Aktualnie, ale ze względu na pandemię, błyskawiczną transformację działań przechodzą instytucje kultury: biblioteki, domy kultury, muzea.

O ile duże instytucje posiadają odpowiednie, wyspecjalizowane kadry (działy promocji, działy instrukcyjne, działy realizacji projektów), o tyle na szczeblu powiatu, bardzo często wiele funkcji łączą pojedyncze osoby.

Biorąc więc pod uwagę aktualną sytuację branży kulturalnej, konieczne jest wypracowanie metod analizy ryzyka dla realizacji projektów kulturalnych online na podstawie metod znanych w biznesie.

Dlatego też powstał pomysł na projekt: „Analiza i zarządzanie ryzykiem w projektach kulturalnych online – dobre praktyki, metodyka”. Projekt jest realizowany w  ramach programu stypendialnego Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”.

Projekt obejmuje 3 części, realizowanych w okresie lipiec-wrzesień 2020

1.Cykl bezpłatnych warsztatów online o charakterze badawczo-analitycznym dla 4 wybranych powiatowych instytucji kultury. Nabór odbędzie się we współpracy z partnerem projektu Good Books poprzez ankietę zgłoszeniową.  

W ramach jednego cyklu odbędzie się 5 warsztatów online składających się z omówienia dotychczasowych metod zarządzania ryzykiem, przedstawienia propozycji nowych metod i ich wdrożenia w wybranych projektach realizowanych przez uczestników warsztatów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lipca 2020. W terminie do 30 lipca ze zgłoszonych instytucji zostaną wybrane 4, w których będziemy wspólnie realizować projekt. Terminy webinariów online zostaną uzgodnione z każdą instytucją i dopasowane planów jej działań.

2. Opracowanie przewodnika – dobre praktyki i metodyka dla powiatowych instytucji kultury, które będą mogły na nowo zdefiniować cele i zakresy projektów działając dla swojej publiczności online.

3. Podsumowanie projektu w formie webinaru dla wszystkich zainteresowanych instytucji kultury wraz z zaprezentowaniem przewodnika dobrych praktyk.

Wszystkie bieżące informacje o projekcie oraz baza wiedzy dotycząca metod analizy i zarządzania ryzykiem projektów online znajdują się na stronie: www.projektywkulturze.online

Z przyjemnością też odpowiem na pytania dotyczące projektu.

Alicja Krawczyńska