Baza wiedzy

Praktycznie, skutecznie, szybko.

Tak jak nigdy wcześniej potrzeba teraz reagować bardzo szybko na zmienność warunków otoczenia. Zarówno tę wynikającą z przepisów dotyczących pandemii, jak i – a może przede wszystkim – ze względu na fakt, że zmieniają się potrzeby odbiorców kultury. Zmienia się ich spojrzenie na bezpieczeństwo, na sposób spędzania wolnego czasu, na wszelkie aktywności kulturalne.

Dlatego też, systematycznie będzie powstała tutaj baza praktycznej wiedzy o tym jak zarządzać ryzykiem projektów, a wcześniej jak je zdefiniować i nazwać, aby nim zarządzać.

1. Na początek polecam 2 pozycje książkowe, które znacząco zmieniły moje spojrzenie na zarządzanie projektami.

“CEL 1: Doskonałość w produkcji”. Eliyahu Moshe Goldratt. Wydawnictwo Mint Books

Cel 1

Alex Rogo, szef fabryki w Bearington należącej do jednej ze spółek holdingu UniCo, otrzymuje od swojego przełożonego ultimatum: w ciągu trzech miesięcy musi radykalnie poprawić funkcjonowanie podległego sobie zakładu. W przeciwnym razie fabryka zostanie zlikwidowana, a całemu miasteczku grozić będzie plaga bezrobocia i zapaść ekonomiczna. “Cel 1” to nie jest książka o zarządzaniu. To powieść. Biznesowa.

“Getting Things Done”, Allen David, Wydawnictwo Helion

Początkowo odbiorcami tego poradnika byli managerowie w amerykańskich korporacjach. Przy kolejnych wydaniach zostało ono przeredagowane tak, żeby trafić także do “gospodyń domowych, studentów, księży, artystów, a nawet emerytów”. Do mnie też trafiło. Dla mnie to książka o tym, że zmiana opon to ciąg czynności oraz o tym jak zrobić listę zadań na dziś.

2.Syntetyczne publikacje o zarządzaniu projektami (nienajnowsze, ale konkretne i warto je znać)
Zarządzanie ryzykiem w projektach.
Materiał Towarzystwa Amicus jako materiał opracowany i wydany w ramach “Europe Direct”.
2012 rok, ale nadal aktualna, skondensowana wiedza o zarządzaniu projektami. Materiał ma charakter uniwersalny, odnosi się do projektów różnych kategorii: https://www.towarzystwoamicus.pl/publikacje/19-2012.html
Projekty Kulturalne krok po kroku.
Zakład Edukacji Kulturalnej wchodzi w skład Instytutu Pedagogiki Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W zakresie działalności dydaktycznej prowadzona jest specjalność Animacja Społeczno-Kulturalna.
Na stronie Zakładu znajdują się odnośniki do wielu interesujących raportów i materiałów o kulturze, w tym publikacja z 2005 sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Przewodnik o planowaniu i realizacji mniejszych i większych projektów, również ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej.
http://www.animacja.kulturalna.us.edu.pl/

3.SCRUM w pigułce. Jak widać na schemacie to proces mający swoje określone zasady. Idea i nazewnictwo SCRUMA jako metody organizacji pracy w realizacji projektów na początku wydaje się bardzo skomplikowane.

Nagromadzenie nowych pojęć (w języku angielskim) dla osób, które zaczynają swoją przygodę może budzić pewną dezorientację. Dlatego warto wydrukować sobie krótki przewodnik po terminach SCRUMA. Pod linkiem znajduje się plik PDF – SCRUM W PIGUŁCE.

4. W ramach projektu „Analiza i zarządzanie ryzykiem w projektach kulturalnych online – dobre praktyki, metodyka”. Projekt zrealizowany w  ramach programu stypendialnego Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”. Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów, ankiet ewaluacyjnych a także webinarium dla kadr kultury i analizy zgromadzonego materiału powstał PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK. To materiał przede wszystkim dla powiatowych instytucji kultury realizujących projekty w małych zespołach. Dzięki zastosowaniu metod pracy wskazanych w przewodniku, instytucje kultury, mogą na nowo zdefiniować cele i zakresy projektów skutecznie działając dla swojej publiczności.

5. Wyczerpująco o SCRUMIE, dla początkujących i nie tylko: “Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami” Mariusz Chrapko, Wydawnictwo Helion