Polityka prywatności

Polityka prywatności projektywkulturze.online

 1. Właścicielem serwisu https://projektywkulturze.online/ Alicja Krawczyńska, ul. Jęczmienna 16/4, 53-507 Wrocław, NIP: 755-160-63-43 .
 2. Administratorem danych osobowych jest Alicja Krawczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alicja Krawczyńska, ul. Jęczmienna 16/4, 53-507 Wrocław, NIP: 755-160-63-43 .
 3. Administrator przetwarza dane osobowe dlatego, że w polu jego zainteresowania jest:
  • informowanie o ofercie szkoleniowej Administratora, o wydarzeniach oraz projektach, które organizuje lub wspiera wraz z partnerami projektu.
 4. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe i dokłada wszelkich starań, aby były dobrze chronione i bezpieczne. Przetwarza je:
  • zgodnie z prawem
  • zgodnie z określonymi celami
  • nie dłużej niż jest to konieczne
  • adekwatnie do wskazanych przez siebie celów
 5. W celu obsługi zapytań, realizacji usług i kontaktu Administrator przekazuje Twoje dane osobowe innym podmiotom, to jest podmiotom i podwykonawcom, którzy świadczą usługi księgowe, prawne, informatyczne (w celu zrealizowania usług, obsługi zapytań i zleceń)
 6. Przekazane dane osobowe są zbierane w konkretnych celach obsługiwania zapytań o usługi, produkty i współpracę oraz realizowania umów.
 7. Osoba przekazująca dane osobowe ma zawsze prawo do wglądu w te dane. Ma również prawo do dokonania zmian w ich treści, do ich sprostowania i usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu dot. przekazywania ich innym podmiotom. Każdy może wnieść sprzeciw w sprawie przetwarzania jego danych, może też żądać zaprzestania ich przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw należy wysłać stosowny e-mail na adres info@projektywkulturze.online. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo zgłosić naruszenia tego przetwarzania odpowiednim organom nadzorczym, które zajmują się ochroną prawną danych osobowych.
 8. Administrator chroni przekazane mu dane w sposób rzetelny, dokładny i uważny. Stosuje rozwiązania techniczne, które gwarantują wysokie bezpieczeństwo przekazanych mu danych objętych ochroną. Administrator nie udostępnia ich osobom nieupoważnionym, chroni je przed nieuprawnioną zmianą, usunięciem lub uszkodzeniem.
 9. Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, wyślij wiadomość mailową na adres:info@projektywkulturze.online

Pliki cookies

 1. Serwis info@projektywkulturze.online i jego subdomeny wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
 2. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).
 3. Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki.
 5. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
  • badania i obserwowania statystyk serwisu
  • rozpoznania urządzenia wykorzystywanego do korzystania z serwisu
  • badania preferencji użytkowników serwisu info@projektywkulturze.online po to, by lepiej dostosować do nich serwis.