Partnerzy Projektu

Good Books pod ponad 10 lat zajmuje się szkoleniami la bibliotekarzy, wydawców, księgarzy oraz nauczycieli. Celem firmy jest wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce, zwłaszcza poprzez wdrażanie innowacji technologicznych oraz zmianę sposobu pracy z czytelnikami i użytkownikami bibliotek.

Zespół trenerów Good Books składa się z kilkudziesięciu ekspertów w swoich dziedzinach – doświadczonych praktyków i specjalistów. W ofercie znajduje ponad 150 szkoleń z różnych dziedzin.

Good Games zajmuje się dostarczaniem praktycznej wiedzy o tym, w jaki sposób rozszerzyć usługi instytucji o gry terenowe, mobilne i planszowe.

Projektuje i organizuje mobilne gry terenowe i questy literackie. Pomaga w promocji i marketingu gier. Prowadzi szkolenia i warsztaty z projektowania mobilnych gier dla pracowników instytucji oraz dla grup młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych. Oferuje także fińską platformę Actiontrack, kreator gier online, który służy do projektowania mobilnych gier terenowych i questów literackich bez znajomości programowania. Platforma pozwala na szybkie i proste zaprojektowanie rozgrywek i spacerów tematycznych opartych o literaturę, dziedzictwo regionu lub dowolną inną fabułę.

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego
w Ciechanowie

Powiatowa Biblioteka Publiczna powstała w 1946 roku. Funkcję instytucji powiatowej pełniliśmy do 1976 roku, kiedy to przekształcono nas w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. W 1999 roku z racji nowego podziału administracyjnego nasza placówka została połączona z biblioteką miejską, by rok później, 2000 roku z powrotem pełnić funkcję powiatowej. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie nadzoruje pod względem merytorycznym sieć bibliotek miejskich, miejsko – gminnych , gminnych i ich filii na obszarze powiatu ciechanowskiego. Na początku, w samym mieście, prowadziła 6 placówek udostępniania zbiorów, które posiadały prawie 100 tysięcy woluminów książek. Obsługiwano w nich ok. 6 tysięcy czytelników.
W roku 2009 ze zborów Czytelni PBP wyodrębniono zbiory dotyczące regionu i utworzono Czytelnię Regionalną. Obecnie Powiatowa Biblioteka Publiczna prowadzi 4 placówki udostępniające zbiory. Cały księgozbiór opracowany jest komputerowo. Obecnie bazy katalogowe książek zawierają około 67 000 pozycji. Strona internetowa: http://pbpciechanow.pl/

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Biblioteka w Jarocinie istnieje od 15 października 1945 roku, kiedy to ówczesny Inspektorat Szkolny rozpoczął organizowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej, przeznaczając dla niej trzy pokoje na drugim piętrze neogotyckiego, częściowo wypalonego Pałacu Radolińskich.

Obecnie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin to: Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i 9 filii bibliotecznych – 4 miejskie i 5 wiejskich. Dziś biblioteka poza gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów musi pełnić funkcję lokalnego centrum kultury i ośrodka informacji. Wizją naszej Biblioteki na dalsze lata jest dążenie do stworzenia Biblioteki jako nowoczesnego ośrodka animacji kultury w mieście i na wsi, skupiającego różnych ludzi i promującego różne dziedziny kultury. Pragniemy, aby dobrze się u nas czuł czytelnik młody, który będzie szukał dostępu do Internetu i nowych technologii oraz krótkiej, zwięzłej informacji, jak i czytelnik starszy, który bibliotekę traktuje nierzadko jako miejsce, gdzie można uciec przed samotnością. Nastawienie na aktywizację osób starszych i młodzieży, promocja książki i czytania mimo ekspansji Internetu i wydawnictw audio przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych technik i narzędzi informacyjnych w codziennej pracy to nasz priorytet na dalsze lata działalności.
Strona internetowa: http://bibliotekajarocin.pl/

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Kultury powstało w październiku 2013 r.  i od tego czasu systematycznie rozszerzamy ofertę kulturalną dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.

Wśród propozycji Powiatowego Centrum Kultury można znaleźć zajęcia dla maluchów, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, prowadzone przez fachową i wszechstronnie przygotowaną kadrę instruktorów. Są to zajęcia o charakterze: muzycznym, tanecznym, plastycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.

Misją Powiatowego Centrum Kultury jest promowanie kultury, aranżowanie działań kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych oraz społecznych, opartych na diagnozie lokalnej społeczności, współtworzonych z mieszkańcami miasta, uwzględniających ich potrzeby i oczekiwania. Strona internetowa: https://centrum-kultury.eu/

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” 

Wizja biblioteki wskazuje bibliotekę jako nowoczesne centrum edukacji, informacji i kultury, pielęgnujące tradycje oraz tożsamość lokalną i narodową, upowszechniające książkę i czytelnictwo, otwarte i dostępne dla wszystkich chcących korzystać z jej oferty. Biblioteka zachowa sprawność w promowaniu kultury słowa oraz trwałych wartości kulturowych a także nowoczesnych trendów bibliotekarskich. Aktualnie instytucja obejmuje: 11 Działów, 9 Filli oraz nadzoruje merytorycznie pracę 8 biblitotek w powiecie wałbrzyskim. Strona internetowa: https://atlanty.pl/

Agata Kowalewska – Principal Product Owner w TOTALMONEY.PL

Doświadczony project manager i product owner. Brała udział w tworzeniu i wdrażaniu na rynek takich marek jak Ceneo, Domodi. Zajmuje się projektami biznesowymi, które (podobnie jak w instytucjach kultury) tworzą usługę. Więcej pod linkiem https://www.linkedin.com/in/agata-kowalewska/.

Agata Kowalewska od kilku lat, z powodzeniem w pracy stosuje metodologię SCRUM. W ramach projektu Agata poprowadziła jeden z bloków szkoleniowych i podzieliła się wiedzą jak pracować nad backlogiem produktu.